Inloggen

Finance Seminar | Heilige Fiscale Huisjes | Prof. dr. Koen Caminada| 3 en 10 maart 2022

OVER HET SEMINAR

In dit interactieve seminar schijnt Koen Caminada zijn licht op welvaartsverhogende belastingpolitiek. Door maar liefst 40 jaar terug te kijken, trekt hij lessen over de inkomens- en belastingdrukverdeling in Nederland. Deze lessen hebben geleid tot zijn recente advies (samen met prof. dr. LGM Stevens) aan het kabinet voor de komende 4 jaren tijdens de formatiegesprekken. 

Belastingpolitiek en inkomenspolitiek gaan hand in hand in Nederland. Als gevolg van vele elkaar opvolgende (goedbedoelde) fiscale maatregelen zijn de verschillen in belasting- en premiedruk tussen huishoudens fors toegenomen, ook bij eenzelfde inkomen. Onuitlegbaar inmiddels, want de wetgever discrimineert steeds meer bij de belastingen, waardoor de uitkomsten van de drukverdeling via het gevoerde fiscale beleid steeds verder komen af te staan van het draagkrachtbeginsel. De burgers begrijpen er inmiddels helemaal niets meer van. 

In de afgelopen kabinetsperiode is te weinig energie gestoken in een toekomstbestendig belasting- en toeslagenstelsel. Koen Caminada en Leo Stevens hebben al die knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Zij constateren dat de beleidsmakers steeds forsere herverdelingsinspanningen moeten leveren om de bestaande inkomensverhoudingen nog binnen aanvaardbare proporties te houden. Om beleidsmatige redenen is het daarom gewenst de structurele samenhang tussen belastingen, toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen te verbeteren. Het meest in het bestaande stelsel passend is de overstap naar een systeem van verzilverbare heffingskortingen. De toeslagensystematiek moet worden gestroomlijnd. 

Tijdens dit seminar passeren alle heilige fiscale huisjes de revue.

OVER DE SPREKER

Prof dr. Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is vice-decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs. Hij is fellow van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek en fellow Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement. 

Koen Caminada studeerde economie aan de Erasmus Universiteit  Rotterdam (1986-1992) en de Katholieke Universiteit Leuven (991-1992). Hij is lid van de Board of Governors van de Foundation of International Studies on Social Security, was lid van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, is Academic Partner van het Centraal Planbureau en was zeven jaar wetenschappelijk directeur van het Instituut Fiscale en Economische Vakken.

 

Zijn onderzoekbelangstelling gaat uit naar de empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, de verdeling van baten en lasten van sociale zekerheid en pensioenen, het fiscaal-economisch beleid en de progressie van het belastingstelsel en allerlei inkomensverdelingsvraagstukken (van armoede tot topinkomens). Hij publiceert in internationale en nationale tijdschriften op het terrein van de (empirische) analyse van fiscaal en sociaal overheidsbeleid. 

Het seminar vindt tweemaal regionaal plaats.

Aanmelden

Heerde - Scheppink
1132
8 October 2021
Share

Actueel

ISA Group B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.