Inspiratie teamontwikkeling

In organisaties is samenwerking vaak gebaseerd op perceptie en aanname. Je ziet hoe jouw collega doet en op basis daarvan ga je op een bepaalde manier met hem/haar om. Maar weet jij wat er achter en onder zit? Wat drijft jouw collega werkelijk? Met Op de Lijn hebben we een interactieve en leuke teamsessie waarbij we voorbij perceptie en aanname kijken. Je leert elkaar écht kennen en krijgt tools aangereikt om de samenwerking en communicatie te verbeteren en het vergroot het vertrouwen om elkaar respectvol aan te spreken.

Een positieve vibe helpt jullie vooruit. Fijn en goed, maar ook met het risico dat risico's en bedreigingen onvoldoende gezien en besproken mogen worden. De bedenker van de pre-mortem, Gary Klein, spreekt over ‘Black Swan Events’. Gebeurtenissen uit de geschiedenis waarvan iemand ooit geopperd heeft dat die zouden kunnen plaatsvinden en waarbij, door de lage kans, zij voor gek werden weggezet. De pre-mortem geeft het podium aan zwartkijken, azijn en risicodenken. En dat zonder negatieve sfeer! We gaan het juist inzetten om de kans van falen te verkleinen. Dit doen we door met deze werkvorm als team te brainstormen over wat er moet gebeuren om succesvol te zijn.

Het benoemen van wat jullie organisatie doet is makkelijk. Misschien is de missie en visie ook nog bekend. Maar wat typeert jullie nou echt als unieke organisatie? Wat maakt jullie echt onderscheidend en bindt jullie aan het bedrijf? In de Totemsessie gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat is jullie totem? Een tipje van de sluier; de reis maken jullie samen en zorgt voor verbinding en is daarmee belangrijker dan de bestemming…

Er wordt veel gepraat in organisaties. Maar wordt ook altijd gezegd wat werkelijk gezegd moet worden? Durf jij kleur te bekennen aan jouw collega’s en te laten zien wat jij werkelijk vindt of denkt? Voel jij je veilig om te vertellen hoe jij je werkelijk voelt en wat je bezig houdt? Cross the line is een interactieve werkvorm waarin we aan de hand van jullie specifieke vraagstuk(ken) geleidelijk toewerken naar een sfeer waarin alles op tafel mag. Zonder aanvallen en dus in veiligheid. Een mooie manier om te zorgen voor openheid, begrip en verbinding.

In veel organisaties heerst een “open cultuur binnen een platte organisatie”. Maar wat betekent dat? Durf jij jouw standpunt te verdedigen als meerdere collega’s een andere mening zijn toegedaan? En hoe voer je daarover het gesprek zodat het respectvol blijft en eenieder gehoord wordt? Het Lagerhuis gaat over debatteren, luisteren en over het soms moeten sluiten van compromissen.

Persoonlijk leiderschap en leiderschap worden vaak verward met dominant en sturend zijn. Terwijl dat vaak een averechts effect heeft. Samenwerking, inspirerend, kaders stellen en subtiele beïnvloeding werken dan beter. En hoe werk je dan samen? Wie neemt het voortouw? Is dat één persoon? En hoe communiceer je met elkaar? Samen met onze partner Sheepdog Services verzorgen wij een sessie waarin jullie als team de hond vervangen. Hoe kun je door samenwerking een kudde schapen laten doen wat jullie willen? En dat kan! De lessen uit deze sessie vertalen wij in een aansluitende teamsessie vervolgens naar jullie team zodat jullie daar direct je voordeel mee kunnen doen.

Weten wat we specifiek voor jouw team kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Contact