Inloggen

De Psychologie van Financiële Besluitvorming - 27 mei & 3 juni 2021 - Andreas Wismeijer

INHOUD

Een belangrijke kerntaak van Finance professionals in organisaties is zorgdragen dat er bedrijfseconomisch verstandige beslissingen genomen worden. Hoe rationeel deze keuzes vaak ook lijken, zo lang ze door mensen worden genomen spelen emoties, bewuste en zelfs onbewuste motieven en factoren ook een rol. Ook van belang is hoe er binnen een organisatie gecommuniceerd wordt: de mate van ervaren veiligheid heeft effect op de transparantie in communicatie.

We laten je kennis maken met de laatste inzichten uit de psychologische wetenschap die je in staat stellen om besluitvormingsprocessen effectiever te ondersteunen en bij te sturen. Je leert met  name drijfveren van keuzes te herkennen en patronen en tekortkomingen in argumentatie- en keuzeprocessen ter discussie te stellen. Hoe rationeel gaan wij werkelijk met cijfers om? Wat zijn de meest genoemde denkfouten die slimme Finance professionals maken waardoor er toch suboptimale beslissingen worden genomen? De rol van geheimhouding wordt hierbij tevens onder de loep genomen: waarom bereikt sommige cruciale informatie niet de juiste persoon, zoals de CFO of de CEO?

Specifieke zaken waar we op ingaan zijn:

  • Zijn onbewuste voorkeuren op Finance-professionals van toepassing?
  • Wat is de rol van denkfouten bij het maken van inschattingen en het doen van voorspellingen in het Finance vak?
  • Welke rol speelt het Finance team bij het stopzetten van falende projecten?
  • Wat is de rol van risico en onzekerheid bij de waardering van economische uitkomsten?

SPREKER

Dr. Andreas Wismeijer is psycholoog en als docent verbonden aan Tilburg University en Nyenrode Business Universiteit. Hij onderzoekt de rol van persoonlijkheid en psychologische mechanismen op gedrag van professionals. Hij is zeer geregeld in de kranten en op radio en televisie te vinden en is ook auteur van het boek "Geheimen: De psychologie van wat we niet vertellen".

Over verschillende vaste onderwerpen die raken aan zijn onderzoek en expertise spreekt Andreas bijna iedere week wel ergens, zoals over de psychologie van geheimen; de psychologie van besluitvorming; gedragsbeïnvloeding, hoe we ons brein efficiënter en met minder vermoeidheid kunnen inzetten op het werk hoe onze persoonlijkheid onze professionele rol beïnvloedt en vormgeeft.

Met de nodige humor en veel bevlogenheid maakt Andreas complexe gedragswetenschappelijke inzichten makkelijk te volgen en praktisch toepasbaar zodat jij als Finance-professional met meer inzicht en praktische tools sturing kunt geven aan besluitvorming in jouw organisatie.

Heerde - Scheppink
1549
27 May 2021
Share

Actueel

ISA Group B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.