Inloggen

Talent motivatie analyse

Sinds 2014 is ISA GROUP gecertificeerd partner om Talent Motivatie Analyses af te nemen bij haar professionals. Reeds honderden professionals gingen jou voor en gingen met ons in gesprek om hun drijfveren verder uit te diepen. De TMA scan geeft een schets van een persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in drijfveren en talenten van mensen. Reeds honderden financials hebben bij ISA hun drijfveren en talenten inzichtelijke gemaakt. Als professional wil je doorontwikkelen en groeien, maar welke keuzes maak jij?

Veel keuzes worden gemaakt op basis van nog te ontwikkelen competenties die anderen van ons vragen. Keuzes voor jezelf maar ook voor jouw medewerkers of team zijn vaak gebaseerd op zichtbaar gedrag of juist het ontbreken daarvan en minder op innerlijke behoeftes en talenten. Heb je in het verleden hiermee altijd succes gehad? Wat nu als je nu van te voren eens wist wat de kans op succes zou zijn?

Drijfveren zijn als het ware de ‘bouwstenen’ van de mens; ze typeren de persoonlijkheid. Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag en de ontwikkelmogelijkheden van mensen.
Met de TMA-methode brengen we 22 drijfveren in kaart. Deze drijfveren zijn neutraal, dat wil zeggen dat de uitkomst altijd goed is. Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen die voortvloeien uit hoge én lage scores (buiten het Nederlandse gemiddelde) van de drijfveren. In totaal zijn er dus 44 talenten te onderkennen, maar die heb je nooit allemaal. De combinaties maken de belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag of hen juist afremmen.

Welke drijfveren en talenten heb je eigenlijk?

Welke drijfveren en talenten heb je eigenlijk? Kun je ze zomaar opnoemen? En belangrijker nog, zet je ze ook elke dag in voor je succes?
Waarom doe je wat je doet? Waarom ben je goed in het één en minder goed in het ander? In een persoonlijk gesprek met één van onze gecertificeerde consulenten helpen we je inzicht te krijgen in de drijfveren en het herkennen van jouw talenten.

Tevens uniek aan de TMA is de concrete wetenschappelijke koppeling tussen inzichten uit je drijfveren en talenten en de ruim 50 verschillende ontwikkelbare competenties. Voor welke competenties heb je aanleg en wat is makkelijk (door)ontwikkelbaar? Een prachtige tool voor je verdere persoonlijke ontwikkeling.

Investering

De TMA scan bestaat uit 312- onlinestellingen welke je op volgorde van belangrijkheid zet. Hiervoor is gemiddeld anderhalf uur nodig, maar het is geen wedstrijd. Het is afhankelijk van je leessnelheid en uitgesprokenheid, niet van de moeilijkheid. Vervolgens bespreek je jouw scan met een van onze gecertificeerde TMA consulenten in een persoonlijk gesprek van circa twee uur. tijdens het gesprek geven wij een toelichting op je drijfveren en talenten. Tevens ontvang je tijdens het gesprek je persoonlijke rapportage welke nadien ook digitaal wordt toegezonden. De investering voor de TMA bedraagt EUR 595,- exclusief BTW. Op verzoek maken we ook jouw eigen competentiepaspoort met een inzicht in uw aanleg en ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties. De investering in het competentiepaspoort bedraagt EUR 99,- en wordt aansluitend aan het TMA gesprek besproken.

Meer weten over de TMA of wil je zelf een scan doen? Mail naar tma@isagroup.nl

Lees meer over TEAM TMA

Overige TMA gerelateerde producten en diensten

Naast de TMA scan bestaat de methode onder meer uit:

- capaciteitenanalyses;
- een 360° feedback competentieanalyse;
- competentiematches;
- een competentie POP;
- een TMA - teamanalyse;
- een beroepen/activiteitenanalyse;
- diverse rapportagemogelijkheden.

Daarmee is de TMA methode ook een uitstekend instrument voor de instroom, doorstroom en uitstroom van (nieuwe) medewerkers.

TMA Downloads
TMA voorbeeld rapport

TMA voorbeeld competentierapport

EBOOK_Van_Talent_naar_Performance.pdf
ISA Group B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.