Finance membership

Verhoog het rendement van je carrière en word Finance member van ISA Group.

Door toenemende trends in het afgelopen decennium zoals standaardisering, robotisering, ketenvorming et cetera. wordt het steeds belangrijker om het finance vakgebied naast de hygiëne in te zetten voor sturing en waardecreatie van de onderneming. Daarbij gaat het verder gaat dan sec finance. De rol van Finance groeit meer en meer naar een rol van business navigator. Daarbij is het investeren in opleidingen en het ontwikkelen van talenten belangrijk om succesvol te zijn; nu en in de toekomst. Maar investeren in mensen, in jezelf dus, gaat verder dan alleen vakkennis en vaardigheden. Andere dimensies als het netwerk om jou heen en geloofwaardigheid zijn wellicht nog belangrijker. Elke finance professional zal daardoor ervaren hoe enorm belangrijk het hebben van een netwerk is voor zijn/haar functioneren.

Al sinds 2006 zijn we met ons Finance netwerk actief op het gebied van seminars, workshops, competentietrainingen en sociale fun evenementen. Elke maand sluiten nieuwe professionals zich aan, zowel met een vast dienstverband als met een interim-profiel. Professionals die op zoek zijn naar inspiratie . Die hun netwerk willen vergroten om met vak- en branchegenoten passie voor het vak te delen, te discussiëren en te sparren. Maar ook om kennis te maken met onderwerpen waar je niet elke dag mee bezig bent. Op zoek naar persoonlijke groei, naar verdieping en verbreding of op zoek naar een mooie nieuwe vaste baan of interim opdracht. Door actief te delen maak je kans op ons Membership For Free, wat exact is wat het lijkt: alle voordelen van ons membership, maar zonder kosten.
Kortom: Samen investeren we continu in elkaars ontwikkeling zodat we steeds de verwachtingen kunnen blijven overtreffen en precies dat doen waar ISA voor staat.

Ben jij een hooggekwalificeerd Finance professional en gemotiveerd voor jouw verdere carrièreontwikkeling? Stel dan niet uit en neem contact met ons op om nader kennis te maken!

Download alvast ons Finance-Programma 2020