Blog

Personal wat? Branding!

Ik las een tijd terug een blog van Saskia Postma over o.a. mindset. Daarin haalt ze een uitspraak van J.K. Rowling, schrijfster van de Harry Potter boeken aan:
“You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all- in which case, you fail by default.” –J.K. Rowling

Vrij vertaald zegt mw. Rowling dat je niet kunt leven zonder af en toe te falen. Tenzij je zó voorzichtig leeft dat je net zo goed niet had kunnen leven. En in dat geval is falen de standaard geworden.

Deze quote schoot mij weer te binnen na een mooie middag Management Reflectie met een CFO met een rijke en diverse werkervaring. Geïnspireerd door mijn vorige blog over de kwispel wilde ook hij de reflectie met mij aangaan. Hij heeft een TMA (Talent Motivatie Analyse) bij mij gedaan en we hebben de aanzet gegeven richting nieuwe keuzes voor de toekomst en de vernieuwde personal branding die daar bij hoort. Hij wilde uit zijn comfortzone.

Je comfortzone is niet comfortabel

Hierover even een tussenstap. De term comfortzone klinkt als iets comfortabels. Voor de meeste mensen is het dat echter niet. Het is niets meer dan de situatie waarin je verkeert en waar je niet uit durft te stappen. Je bent het zo gewend. Je kent alle positieve en negatieve kanten van de situatie en die wetenschap, ook als die eigenlijk negatief is, lijkt je prettiger dan de onzekerheid van het onbekende. En dus blijf je er maar in. Dat jij jezelf daarmee de kans op iets beters onthoudt, druk je weg. Daardoor sta je stil. Je leert minder doordat je jezelf niet prikkelt. Je stelt je niet bloot aan nieuwe ervaringen die je ook veel nieuws en moois kunnen brengen. En ja; soms sluit je met een nieuwe keuze ook deuren. Maar waar deuren naar het verleden dicht gaan, gaan deuren naar een nieuwe toekomst open…!

Verschil tussen goed doen en goed voelen

Terug naar de Management Reflectie. Deze CFO was vroeger het liefst iets creatiefs gaan doen, maar belandde in een economische studie en dito carrière. Nu, tweede helft veertig, ziet hij in dat hij heel lang van alles gedaan heeft wat hij kwalitatief goed deed en wat hem veel waardering van de buitenwereld opleverde. Dan zou je zeggen “goed gedaan man!”. Niet dus. Hij weet namelijk dat zijn pad hem ontzettend veel energie gekost heeft. Er is dus een verschil tussen wat je prima kunt doen (getoond gedrag) en hoe de buitenwereld dat beoordeelt en waardeert enerzijds en anderzijds hoe je dat zelf ervaart. Hoeveel energie het je kost en wat het jou oplevert.

Betekent de wetenschap van ‘energielekken’ voor deze CFO dan dat hij nu alsnog een carrièreswitch maakt en creatieve dingen gaat doen? Nee dat niet. Er moet tenslotte ook gewoon brood op de plank komen. Hij wil nu echter zijn keuzes wel bewuster gaan maken. Hij kan nu beter duiden wat het verschil is tussen zijn innerlijke behoeften (drijfveren) en het aangepast of aangeleerd gedrag dat hij in zijn dagelijkse bestaan vertoont en vertoond heeft. Doordat hij inzicht heeft in waar hij juist energie van krijgt, kan hij gerichter afwegen of hij ergens voor kiest. En als hij kiest voor iets wat hem minder energie oplevert, dan kiest hij ook bewuster voor wat het hem dan ‘gaat kosten’. Want zoals ik in mijn vorige blog al aanhaalde kost iedere keuze namelijk iets. Hopelijk slaat de balans van je keuze volledig positief uit, maar in alle realiteit gaat een keuze meestal ook ten koste van iets en de balans mag niet negatief doorslaan.

Inzicht leidt tot bewustere keuzes

Nu hoor ik je denken “mooi verhaal Diepenbroek, maar wat betekent dit voor die CFO dan in de praktijk?”. Het precieze antwoord kan ik niet geven, want dat is aan hem om te bepalen. Hij zal, nog meer dan in het verleden, per aanbod en situatie afwegen of het bij hem past en wat het hem kost. En op de punten die hem iets kosten, kan hij richting zijn werkgever/opdrachtgever aangeven dat daar niet of minder zijn kracht zit. Hij kan het gevraagde gedrag functioneel wel vertonen, maar krijgt er geen of weinig energie van. Dat betekent dat de functie of rol in de aspecten waar zijn kracht niet of minder zit vooral niet moet doorslaan, want dat zou geen effectieve of efficiënte setting opleveren. Voor beide partijen. Meten is weten en inzicht maakt bewuste(re) keuzes mogelijk.

Personal branding; laat je inkopen!

De volgende stap voor hem is personal branding. De eerste ingrediënten heeft hij nu. Ten eerste een richting, want dat is een praktische keuze: Senior financial professional. Ten tweede welke talenten hij heeft en waar daardoor zijn kracht en energie zit in combinatie met wat hij gewoon leuk vindt. In welke settings en met welke soort taken of rollen had hij veel plezier? Kortom; zijn kwispel. Met deze ingrediënten kan hij bepalen wat hij wil.

Als je weet wat je wilt en wat je te bieden hebt, kun je gaan toewerken naar ‘jezelf laten inkopen’. Want zoals ik in een eerdere blog over het sollicitatiegesprek al benoemde; je moet jezelf niet verkopen, maar je laten inkopen. Daar komt personal branding om de hoek. Wat moet je uitstralen en over jezelf vertellen om je te laten inkopen? Daarbij gebruik je de eerder genoemde ingrediënten. Personal branding moet uiteraard altijd authentiek zijn, maar gaat feitelijk over de wijze waarop jij jezelf als ‘product’ neerzet vanuit die authenticiteit. Leuk dat je een fantastische set aan skills en eigenschappen hebt, maar als je het niet verkocht krijgt dan heb je er niets aan.

Personal branding in uitvoering

Ga op de stoel van je publiek zitten. En het publiek ken je. Dat heb je namelijk zelf gekozen. Jij bepaalt voor welke soort organisaties en in welke settings jij wilt werken. Neem de soorten rollen in gedachten die jij vanuit jouw talenten, ervaringen en kracht (dus vanuit jouw kwispel) wilt vervullen. Vraag je vervolgens af wat jouw publiek van jou zou verwachten als ze iemand voor zulke rollen zouden zoeken. Waar kijken zij naar en waar zullen ze op letten? Wat is voor hen belangrijk om bij zo’n professional terug te zien? Waar moet hij/zij aan voldoen?

Pak nu jou authentieke set van skills en beantwoord voorgaande vragen. Punt. En dat is personal branding. Straal uit wat je uit wilt stralen en ‘verkoop’ dat op een manier die jouw publiek aanspreekt en waardoor ze je zullen ‘inkopen’. Het is dan uiteraard wel zaak om er consequent mee om te gaan. Alle uitingen moeten eenduidig hetzelfde uitstralen: CV, LinkedIn profiel, Twitter account, Facebook (voor zover openbaar), etc. Aangezien het authentiek bij jou moet passen, moet het echter niet moeilijk voor je zijn om consequent te zijn in je uitingen.

Uit je comfortzone!

Doe dus eens iets anders dan je altijd al deed. Kom uit je comfortzone. Wees je bewust van jouw innerlijke drijfveren (dus los van getoond gedrag) en van jouw talenten. Straal uit wat je uit wilt stralen. Krijg energie van wat je doet en maak bovenal jouw keuzes bewust. Veel plezier bij het ontdekken van jouw kwispel en het doorvertalen ervan. En weet me te vinden als ik ook jou hierbij kan helpen middels TMA of Management Reflectie!

Inspirerende groet,
Bart M. Diepenbroek