Forensic Finance

24 oktober 2024

Steef de Vries

Congrescentrum Mennorode - Elspeet

Inhoud

CFO’s, accountants in business en managers kunnen in hun organisatie te maken krijgen met verschillende vormen van financieel economische criminaliteit. Omkoping, fraude en witwasconstructies komen relatief vaak voor. De risico’s zijn in alle bedrijven inherent aanwezig. Criminelen kunnen medewerkers corrumperen of in de organisatie infiltreren. Managers staan soms onder druk om resultaten te halen en komen in de verleiding om fraude te plegen. En niet zelden is het bestuur zelf betrokken of verantwoordelijk voor misstanden als gevolg van risicovol gedrag en schadelijke business modellen.

Steef de Vries is als financieel forensisch expert verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut en heeft een mastergraad in management, cultuur en verandering. Hij werkte voor verschillende toezichthouders en opsporingsdiensten en heeft jarenlang ervaring in het doen van onderzoek naar fraude, corruptie en witwassen. Momenteel werkt hij bij Compliability B.V. en ondersteunt hij onder andere accountantsorganisaties bij het vormgeven van hun compliance programma’s en het risicomanagement.

Kennismaken

Meld je aan voor een kennismakingssessie

Aanmelden