Blog

“Ik zoek een uitdaging!” En dan weet je nog niets…

Mijn compagnon Richard Henderiks heeft eind januari 2017 de Kilimanjaro beklommen om zo geld in te zamelen voor War Child. Ik durf met recht te zeggen dat ik onwijs trots ben dat hij dat heeft gedaan! Naast trots past ook het woord uitdaging heel goed bij wat hem te wachten stond.

Ik zoek een…

Op dat woord ‘uitdaging’ bleef ik, al nadenkend over een volgende blog, in gedachten hangen. Voor wat Richard ging doen past het woord uitdaging gevoelsmatig perfect. Het is een voettocht van dik 5 dagen naar ca. 6.000 meter hoogte waar er ongeveer 50% minder zuurstof in de lucht zit dan op zeeniveau. Ik zeg nogmaals: Uitdaging!

Vaak vind ik het woord ‘uitdaging’ echter een dooddoener eerste klasse. Vraag aan de gemiddelde werk- of opdrachtzoekende naar wat hij/zij zoekt en je krijgt als soort standaard antwoord ‘een uitdaging’. Ja, en dan weet je dus nog niets!

De meeste mensen kunnen na doorvragen uiteindelijk wel een inhoud geven aan wat ze concreet bedoelen met dat woord. Soms blijven mensen echter vaag ondanks dieptevragen van mijn kant. En dat kan me weleens gaan irriteren. Want kom op: Als je aan het solliciteren bent en je kunt niet concreet aangeven wat je wilt, wat ben je dan aan het doen? Hoe verwacht je dan te vinden wat bij je past?

En nu even concreet!

Ik begrijp uiteraard heel goed dat er genoeg professionals zijn die veel dingen leuk vinden en die het daarom lastig vinden om hun zoektocht af te bakenen. Zelfs dan verwacht ik echter dat iemand kan aangeven welke ingrediënten er in ieder geval in een rol/functie/opdracht moeten zitten om ervoor te zorgen dat je er ten eerste energie uit haalt en ten tweede toegevoegde waarde in kunt leveren.

Dat kunnen aangeven vraagt om bewustzijn. Bewust over wat je tot nu toe wel en niet leuk vond. Bewust waar je wel en geen energie van kreeg. Over welke setting wel of niet bij je paste. Over waar je wel of niet echt waarde toevoegde.

Hoe eerlijker je die soul searching kunt doen, hoe concreter je antwoord op de vraag over het woord uitdaging zal zijn. Als jij het antwoord niet weet, hoe kan jij jezelf of hoe kan iemand anders je dan helpen om de volgende en passende stap te vinden?

Wat is jouw uitdaging?

Nu jij. Aan jouw de vraag wat de definitie van ‘een uitdaging’ voor jou persoonlijk is. Weet jij het antwoord? En heb je die ‘uitdaging’ in jouw huidige rol?

Zo ja, ga dan na of je het grofweg kunt aangeven of dat het antwoord nog aanscherping behoeft.
Zo nee, ga er dan toch eens over nadenken. En bel ons als wij je er bij kunnen helpen.

Inspirerende groet,
Bart M. Diepenbroek