Als harmonie doodknuffelen wordt

Sommige organisaties kennen veel lange dienstverbanden. Een teken van loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers. En zolang er voldoende prikkeling vanuit de organisatie, markt of omgeving komt is daar weinig mis mee. Het is een compliment en iets waar ook een zekere trots vanuit mag gaan. Mensen vereenzelvigen zich dan met de organisatie en verdedigen ‘hun’ organisatie met verve als iemand iets negatiefs durft te beweren. Mooi!

Natuurlijk zijn er genoeg redenen waarom een zekere doorstroom in een organisatie ook veel moois kan brengen. Let wel: een zékere doorstroom. Want een constante doorstroom zou betekenen dan je niets opbouwt met elkaar en dat zal verbinding, synergie en ook de trots niet ten goede komen.

Wij komen regelmatig organisaties tegen waar de loyaliteit, betrokkenheid en trots dik in orde is. Mensen werken al lang met elkaar en er is een mooie basis van vertrouwen. En dat het een basis is, kan ook tegelijk een beperking zijn. Want hebben ze elkaar wel echt leren kennen? Weten ze wat de ander drijft of komen de monsters van de aanname en perceptie vooral voorbij als je zou doorvragen? Het werkt en functioneert, maar het gaat niet echt ergens naartoe omdat elkaar aanspreken vraagt om een dieper vertrouwen. Je in een bepaalde mate kwetsbaar op durven en kunnen stellen. Erop kunnen vertrouwen dat schuring niet gelijk verwijdering hoeft te betekenen.

Het is een groot goed als mensen in harmonie samen kunnen werken. Als het echter nooit echt schuurt en je niet de moeite neemt om elkaar écht te leren kennen, dan zal er nooit een fundamenteel diepere relatie en vertrouwen ontstaan. En die is nodig om stappen te kunnen zetten. Om de magie te ontketenen en door te ontwikkelen. Het gezegde zegt immers dat ‘wanneer je doet wat je deed, je krijgt wat je kreeg’. Harmonie wordt dan eerder doodknuffelen. Zaken vooral onuitgesproken laten want stel je voor dat…

Een ander gezegde luidt ‘zonder wrijving geen glans’. En wat mij betreft dan niet voortdurende wrijving, maar wel af en toe. Om elkaar er respectvol op te kunnen wijzen als een gebaand pad langzamerhand een ingesleten pad is geworden. Om op elkaar te vertrouwen en elkaar bij te staan om echte stappen te maken met de organisatie. Niet zozeer altijd vanuit een eindeloze groeiambitie, maar minimaal om relevant te blijven in de markt waarin jullie verkeren.

De openheid en mooie gesprekken die hiervoor nodig zijn, die ontstaan niet tijdens een teamuitje, een diner met het voltallige management of een inspiratiesessie met een spreker. Daar moet je de omstandigheden voor creëren. En dat is wat wij doen met Teamsessies. Sessies waarin mensen zichzelf laten zien op een interactieve en vooral niet bedreigende manier. Leuk, inspirerend en leerzaam. Bovenal een basis om echt iets in gang te zetten. Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden voor jouw team(s).

Inspirerende groet,
Bart M. Diepenbroek