HPO & de rol van de CFO


Op 12 en 19 mei jongstleden verzorgde ISA Academy het seminar "High Performance Organisation & de rol van de CFO" door dr. André de Waal. Op 12 mei in Apeldoorn voor de regio Noord-Oost en op 19 mei in Utrecht voor de regio Zuid-West. 

André de Waal gaf een toelichting op wat een HPO-organisatie inhoudt en welke rol de CFO daarin kan vervullen. Na de pauze gingen de deelnemers in groepen aan de slag met het bediscussiëren van de 11 bewegingen van de HPFF (High Performance Financiële Functie) en voor welke bewegingen ze goede ideeën konden bedenken:  De "best ideas" werden tenslotte plenair gedeeld. Het seminar werd ervaren als een goede mix van inhoud en interactie. Goed toepasbaar in de praktijk en zet je aan het denken over wat je zou kunnen doen om je organisatie meer "HPO" te maken.

De deelnemers konden vervolgens uitgebreid napraten en netwerken tijdens het dinerbuffet en een drankje aan de bar.

Het volgende seminar is op 22 september met als onderwerp: "Finance 4.0" en spreker: Ruud Veltenaar. Klik op onze KALENDER voor meer informatie.