De ISA academy organiseerde op 9 & 16 maart het succesvolle seminar “KPI’s die wel werken”

Veel organisaties noemen strategie ‘dé belangrijkste uitdaging’. Tegelijk beseffen ze dat ze te weinig tijd vrijmaken voor strategieontwikkeling en dat de kwaliteit van de uitvoering achterblijft. De valkuil waar organisaties telkens in trappen, is dat ze - weliswaar goed bedoeld en zonder dat ze het weten - via KPI’s barrières opwerpen voor effectieve samenwerking. Zeker in deze tijd waarin het speelveld snel verandert vormt dit een risico en vraagt om reactievermogen. Om succesvol te zijn bij de uitvoering van de strategie zullen organisaties echt op een andere manier moeten leren werken met KPI’s.

Onder de begeleiding van Peter Geelen werden de members van ISA zich bewust van het feit dat de traditionele wijze van sturen en KPI’s eiland-denken stimuleert. Elke afdeling gaat namelijk voor het behalen van de eigen gedefinieerde KPI’s. Vaak is dat suboptimaal of zelfs niet goed voor het bedrijf.

Peter Geelen nam ons mee in de wereld van ketensturing met de centrale vraag: ”Welke klantketens onderken je in jouw organisatie? En welke KPI’s zet je daarop om de klantwaarde en de interne waarde te realiseren?”.

Tijdens het seminar werden er veel concrete voorbeelden gegeven uit Peters praktijk en ging hij in gesprek met de Members over de verschillende toepassingen. Een inspirerende sessie die aanzet tot actie want ons ultieme organisatiedoel bereiken dat willen we toch allemaal.