Goedkeuring Fiscus inzake DBA voor ISA GROUP contracten

De afgelopen maanden is er veel media-aandacht geweest rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met de komst van de nieuwe wet is sinds 1 mei jl. de afschaffing van de VAR officieel een feit. Ongetwijfeld heeft u in de afgelopen periode veel gelezen of gehoord over de effecten van de nieuwe wet.

Wat heeft ISA gedaan met de DBA?

Als goede relatie van ISA GROUP en/of ISA|BEAR Management willen wij u graag informeren over het feit dat wij het afgelopen halfjaar onze contracten hebben herzien en in lijn hebben gebracht met de nieuwe wetgeving. Naar aanleiding van deze herziening hebben we eind april officieel de goedkeuring ontvangen van de belastingdienst dat onze nieuwe contracten en algemene voorwaarden, zowel ten behoeve van opdrachtgevers als zelfstandig professionals, voldoen aan de nieuwe wet.

Wat betekent dit voor u?

De goedkeuring is goed nieuws voor ons, maar vooral ook voor u als relatie van ISA GROUP en/of ISA|BEAR Management. Dit betekent namelijk dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de vraag of de interim dienstverlening mogelijk onder de loonheffing zou kunnen vallen. Net als bij de VAR hebben we daarmee vooraf de zekerheid dat we bij een juiste uitvoering van de wet geen fiscale problemen zullen ondervinden. De goedkeuring die wij nu hebben ontvangen bevestigt die juiste uitvoering.

Wat verandert er nu direct?

Voor de lopende contracten verandert er in principe niets. De ingangsdatum van de wet is 1 mei 2016, echter tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode. Het is daarmee niet strikt noodzakelijk dat uw huidige contracten per direct worden omgezet. Mocht u naar aanleiding van uw persoonlijke situatie alsnog vragen voor ons hebben, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen. Samen met u zullen we uw situatie en de eventueel te nemen acties bespreken.

Meer lezen over de Wet DBA? Klik hier en lees een tal van recente artikelen.