Accountants krijgen beroepseed bij ISA Group

Accountants gaan een beroepseed afleggen om te benadrukken dat zij hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. De eed heeft vooral een symbolische waarde.

De beroepseed is een eerste maatregel en maakt onderdeel uit van het verbeterplan ‘In het Publiek Belang’ van de sector als antwoord op kritiek op het functioneren van accountants. Op de Algemene Ledenvergadering van de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) stemde een meerderheid van de NBA-leden voor de invoering van de Accountantseed.

De eed moet voor 1 mei 2017 door alle actieve accountants worden afgelegd. Dit betreft zowel de openbaar accountants, als de accountants in business en de intern- en overheidsaccountants. De eed wordt afgelegd ten overstaande van een vertegenwoordiger van de NBA.

Op 13 oktober organiseert ISA Group voor alle actieve accountants in haar netwerk het afleggen van de beroepseed. We zijn dan met al onze members waaronder ongeveer 40 accountants bijeen voor onze tweedaagse training in Ermelo.

Wij willen u als relatie informeren over deze ontwikkeling en bent u accountant dan willen we u ook van harte uit te nodigen om samen met ons de beroepseed af te leggen. U bent dan van harte welkom op 13 oktober 2016 om 17:30 uur voor een borrel waarna we om 18:30 uur de beroepseed zullen afleggen.

Mocht u belangstelling hebben dan ontvangen we graag uw aanmelding middels een reply vóór 26 september.

Meer informatie over de beroepseed vindt u op de NBA-site en in dit filmpje.