Member Development voorjaar (MEMBERS ONLY)

Locatie

Westcord Hotel de Veluwe

Startdatum

21-11-2019 08:30 22-11-2019 17:00

Uiterste inschrijfdatum

02-11-2019

Contactpersoon

Eva Veldhuizen

Uitgebreide informatie

Member Development

TMA als uitgangspunt
U bent het meest effectief en succesvol als u werk doet dat dicht bij uw kern (identiteit) ligt. Onze ambitie is om onze members hulpmiddelen en inzichten te geven, zodat we samen uw talenten (verder) kunnen ontwikkelen.

Vanuit deze visie werkt de ISA Academy met de TMA (Talenten Motivatie Analyse) scan om uw inzicht te geven in uw talenten en drijfveren. De TMA maakt een objectieve, opbouwende analyse en neemt uw talenten als vertrekpunt. Gaat u uit van uw talenten, dan kunt u bewuster kiezen. Bovendien leiden trainingstrajecten zo tot meer rendement.

Hoe werkt het?
TMA brengt in totaal 22 talenten in beeld. Die talenten worden vertaald naar 50 competenties. De TMA-methodiek brengt de resultaten met elkaar in verband. Daarnaast analyseert het de op elkaar versterkende en neutraliserende factoren. En brengt inzicht in makkelijk en moeilijk te ontwikkelen competenties.  

Het resultaat
U kent uw talenten, hebt meer zelfinzicht en kunt binnen de Academy werken aan datgene waar u in ontwikkeld wilt worden. Uw persoonlijke vaardigheden worden verbeterd door samen met ISA members een maatwerk programma te volgen. U wordt effectiever en groeit in de ontwikkeling van uw talent. 

Competentiegericht trainen
Door middel van een inventarisatie van de behoeftes van te ontwikkelen competenties bij de members wordt er een keuzeprogramma samengesteld voor 2018. De verschillende onderwerpen zullen in een keuzeprogramma verdeeld over de vier dagen worden aangeboden aan de members.

Bij het competentiegericht trainen wordt gewerkt in kleine groepen.

Inschrijven

 Deze training is een  “Members Only Event”. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met eva@isagroup.nl

NBA - PE punten

 Voor deze training hebben we bij het NBA 6 PE punten per dag aangevraagd.