Belastinghervorming in Nederland | Prof. dr. Koen Caminada (NO)

Locatie

Landgoed Klarenbeek, J.R. Krepellaan 7, Klarenbeek

Startdatum

22-03-2018 15:30 22:30

Uiterste inschrijfdatum

15-03-2018

Contactpersoon

Eva Veldhuizen

Uitgebreide informatie

Seminar

Belastinghervorming in Nederland: ambitie niet gehaald en een gemiste kans? Doet Nederland zichzelf te kort. Welvaartsverhogende belastingpolitiek of gelijke monniken gelijke kappen? Steeds vaker worden zorgen uitgesproken over het belastingstelsel in Nederland. Scientific Director Institute Tax Law and Economics, Koen Caminada gaat interactief met ons in discussie over belastinghervorming in Nederland.

Trainer

Prof. dr. Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is wetenschappelijk directeur van het Instituut Fiscale en Economische Vakken.  Hij is tevens fellow van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek te Leiden en fellow Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement. Zijn proefschrift over De progressie van het belastingstelsel is verdedigd in 1997. Caminada studeerde economie aan de Erasmus Universiteit  Rotterdam (1986-1992) en de Katholieke Universiteit Leuven (991-1992). Caminada is verder lid van de Board of Governors van de Foundation of International Studies on Social Security, was lid van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, en is Academic Partner van het Centraal Planbureau.

Zijn onderzoekbelangstelling gaat uit naar de empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving, de verdeling van baten en lasten van sociale zekerheid en pensioenen, het fiscaal-economisch beleid en progressie van het belastingstelsel en inkomensverdelingsvraagstukken. Hij publiceert in internationale en nationale tijdschriften op het terrein van de (empirische) analyse van fiscaal en sociaal overheidsbeleid.

Informatie

Voor vragen of opmerkingen over dit seminar kunt u mailen naar: eva@isagroup.nl

Investering

 De ISA Academy biedt u dit avondvullende programma aan voor € 295,- (excl. BTW, incl. consumpties en netwerkdiner)

Programma

15.30 – 16.00 uur    

Ontvangst

16.00 – 17.30 uur     

Start seminar

17.30 – 17.45 uur     

Pauze

17.45 – 19.15 uur     

Vervolg seminar

19.30 – 21.30 uur      

Diner en netwerkavond

NBA - PE punten

Voor dit seminar hebben we bij het NBA 3 PE punten aangevraagd.