Inloggen

Inschrijven

Om je in te schrijven als professional, dien je een aantal gegevens op te nemen in jouw profiel. Vul alsjeblieft onderstaande vragen zoveel mogelijk en volledig in. Dit stelt ons in staat je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Inschrijven

Vul uw correcte e-mailadres in, dit zal tevens uw gebruikersnaam zijn
Selecteer hier in welk(e) dienstverband(en) u interesse heeft
Selecteer het aantal uren dat u per week wenst te werken
Selecteer hier uw salarisindicatie
Selecteer hier uw uurtarief (voor Freelancer / Interimmers / ZZP)
Ondanks alle inspanningen kan ISA GROUP niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. ISA GROUP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo´n link. ISA GROUP behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met ISA GROUP voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. ISA GROUP neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Actief of latent Werkzoekende of inteirm professional die zich op ISA GROUP inschrijft draagt zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats/telefoon/email gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar curriculum vitae. Bij het verstrekken van onjuiste of gedateerde (ouder dan 1 jaar) behoudt ISA GROUP zich het recht voor het curriculum vitae van ISA GROUP te verwijderen.

ISA GROUP behoudt zich het recht voor om curriculum vitaes te verwijderen van ISA GROUP in geval de inhoud inbreuk maakt op rechten van derden.

Door je in te schrijven op ISA GROUP ga je er mee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens inclusief naam/adres/woonplaats/ e-mailadres/CV zichtbaar zullen zijn voor de medewerkers van ISA GROUP in de beveiligde digitale omgeving van ISA GROUP en dat deze rechtstreeks contact met jou mogen zoeken.

Aansprakelijkheid.
ISA GROUP houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, i(n)directe schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website
(Wettelijke) Aansprakelijkheid van ISA GROUP voor bovengenoemde is uitgesloten. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken.

Waarom moet ik dit nu doen ?

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG per 25 mei 2018
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG met ingang van 25 mei 2018 bevat een regeling over informatieverstrekking degene van wie u persoonsgegevens gebruikt. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG per 25 mei 2018. De Wpb is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens en is sinds 1 september 2001 van kracht. de AVG is europese regelgeving en gaat in per 25 mei 2018. Dit geldt dus ook voor ISA GROUP, maar het is voor jouw bescherming!

ISA GROUP is een samenwerking tussen de volgende bedrijven: ISA GROUP B.V., ISA Community, Academy & Talent management B.V., ISA Business Consultancy B.V., ISA Interim & Project management B.V., ISA Recruitment & Sourcing Advice B.V. allen gevestigd te Apeldoorn. Uw inschrijving bij ISA GROUP betekent dat uw gegevens ook toegankelijk zijn voor de gelieerde partijen van ISA GROUP.
Ja
ISA Group B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.