Team ontwikkeling

Hoe kom je als team verder? Hoe overstijg je percepties en aannames en leer je elkaar echt kennen?

Team TMA meet en maakt inzichtelijk wat teamleden motiveert om gezamenlijk te excelleren. De teamanalyse biedt daarmee een gemeenschappelijke basis om gedrag bespreekbaar te maken en de ware kracht van het team en van ieder individu te benutten. Je krijgt inzicht in zowel individuele als gezamenlijke drijfveren. Welk teamlid heeft een specifiek talent voor wat? En hoe verhoudt dit zich tot het team? Worden de talenten van teamleden daadwerkelijk effectief benut? De teamrapportage is een perfect vertrekpunt om in inspirerende teamsessies talentgerichte teamgesprekken te initiëren - laagdrempelig en leuk, maar wél met impact.