Consultancy

In voorkomende gevallen heeft u tijdelijk behoefte aan advies op een specifiek vraagstuk. Via ISA is deze expertise snel voor u bereikbaar. In de afgelopen jaren hebben we tientallen organisaties geadviseerd op uiteenlopende vraagstukken. Van klassieke AOIB opdrachten en management informatie dashboards tot aan de begeleiding bij fusie en overnames.

Graag bespreken we met u vrijblijvend de mogelijkheden.