Categorieën: Blog
Richard Henderiks en Bart Diepenbroek
Gepubliceerd op: 10.01.20

Disruptie in Werving en Selectie: het volgende konijn uit de hoge hoed?

In FD.outlook van eind maart 2015 (ja, het is een tijdje geleden...) sprong ons een reusachtig wit konijn uit een hoge hoed tegemoet. Wat een goed gevonden metafoor voor ‘the disruptive economy’. Het artikel start met de opmerking dat grote bedrijven kunnen struikelen over kleine, slimme concurrenten die schijnbaar uit het niets komen, hetgeen ‘disruptie’ wordt genoemd. Bij het aandachtig verder lezen bleek één van onze thuismarkten, werving en selectie (W&S), te ontbreken.

Afbeeldingsresultaat voor konijn uit hoed


Disruptie kent volgens het artikel drie ingrediënten: verspilling, transparantie en keurslijf. De scores op deze drie bepalen hoe groot het risico is dat disruptie op de loer ligt. Uit onze enquête van januari onder ruim 120 beslissers in W&S processen en aangevuld met onze eigen bevindingen uit de dagelijkse praktijk, zien wij rode scores voor W&S op de in FD.outlook gehanteerde disruptiemeter.

Verspilling in de W&S
Door het gebrek aan een goede probleemanalyse en een inventarisatie van de mogelijke oplossingen wordt een vacature te vaak simpelweg ingevuld. Dit resulteert in die gevallen in de aanname van de verkeerde medewerker, voor het verkeerde werk, op het verkeerde moment en daardoor voor een te korte periode. Uit ons onderzoek komt de achterblijvende kwaliteit van geselecteerde kandidaten of de zogenaamde mismatch (onder- of overgekwalificeerd) expliciet naar voren als een van de redenen voor ontevredenheid over W&S. Bureaus worden bovendien betaald voor het plaatsen van een kandidaat die zij aanbrengen. Dat maakt dat een kandidaat die van buiten dat kanaal komt buiten de boot valt, terwijl dat mogelijk net dé kandidaat is.
Een ander voorbeeld van verspilling is dat procedures soms onnodig lang duren en met enige regelmaat zelfs enkele maanden. In die tijd kampen organisaties vaak met een bezettingstekort waardoor zaken blijven liggen waarvoor tijdelijk invulling gevraagd wordt. Waar de vaste invulling en de tijdelijk invulling in één hand liggen, is potentieel sprake van een dubbele pet bij het bureau en tegengestelde belangen ten koste van het klantbelang. Verspilling zit ook in het business model van W&S bureaus opgesloten doordat een succesvolle procedure genoeg moet opleveren om de niet succesvolle te financieren. Dat maakt dat een opdrachtgever betaalt voor een dienst die hij niet heeft afgenomen.

Transparantie in de W&S
Transparantie ontbreekt vaak omdat de werkelijke inspanning die een bureau levert om tot de juiste kandidaat te komen niet zelden onduidelijk is. Het zo snel mogelijk plaatsen van de duurste kandidaat levert in het verdienmodel tenslotte het meeste op. Bureaus hebben er daarmee belang bij om de mist rondom hun inspanning in stand te houden in het licht van de hoge honoraria. De relatie tussen dat honorarium en het salarisniveau van de geplaatste kandidaat staat veelal niet in relatie tot de echte inspanning in het proces. Ook dit is echter niet transparant. Uit onze praktijk leren wij dat het vinden van bijvoorbeeld jonge high-potentials meer inspanning kan kosten dan de doorgewinterde meer senior professionals. De dienstverlening van bureaus wordt bovendien van A tot Z aangeboden en hiervoor betaalt de opdrachtgever bij succes ook. Het is echter onduidelijk of het hele alfabet wel nodig is voor een succesvolle oplossing? Misschien kunnen enkele letters uit dat alfabet ook volstaan waarbij dan echter ook een totaal andere pricing hoort. De regiefunctie voor de opdrachtgever ontbreekt momenteel in dit kader. Uiteindelijk gaat het om de ondersteuning in de zoektocht en de expertise die een bureau daarbij kan toevoegen op het moment dat de opdrachtgever die ontbeert. Dit kan verschillen per organisatie en per procedure.

Keurslijf in de W&S
Het keurslijf komt naar voren waar een deel van de opdrachtgevers nog steeds verwacht dat bureaus een exclusief netwerk hebben waar ze slechts toegang tot hebben door het uitschrijven van een wervingsopdracht. In het huidige digitale tijdperk heeft eenieder echter eenvoudig toegang tot deze netwerken via social media als LinkedIn. De toegevoegde waarde van een bureau moet dus ergens anders vandaan komen. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 8% van de respondenten werkelijk tevreden is over de dienstverlening van W&S bureaus en meer dan 56% van de respondenten wil graag een andere aanpak van W&S proberen als daar duidelijke voordelen aan zitten. Daaruit concluderen wij dat bijna de helft vastzit in een keurslijf; niet tevreden, maar (nog) niet direct bereidt om een andere aanpak te proberen wegens gebrek aan een echt alternatief.

Disruptie in W&S

In de W&S markt ligt ons inziens daarom de disruptie op de loer. Er is momenteel echter nog nauwelijks aanbod in de markt voorhanden van een alternatieve aanpak. De ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan met ons Recruitment & Sourcing Advice zijn uitermate succesvol en daarmee naar onze bescheiden mening disruptief. Als de disruptieve modellen de konijnen uit de hoge hoed zijn, hoeveel konijnen zitten er dan nog in en is het W&S konijn er nu uit? Wij denken van wel!

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af