Categorieën: Members of ISA
Richard Henderiks
Gepubliceerd op: 27.02.17

Zelfstandigenaftrek moet op de schop, het is onvermijdelijk

Met enig optimisme las ik in het FD van afgelopen donderdag 23 februari, dat verschillende politieke partijen eindelijk stelling durven te nemen en de fiscale voordelen van ZZP'ers willen gaan inperken. Politieke zelfmoord zou je denken tenzij je het met een groepje roept natuurlijk. Wat ik jammer vind is dat de partijen de MKB vrijstelling willen aanpakken in plaats van de zelfstandigenaftrek maar electoraal begrijp ik dat wel. De zelfstandigenaftrek is een harde absolute aftrek in plaats van een procentuele en die hakt er bij de zzp'er met een minimaal inkomen nu eenmaal harder in.

Reeds meerdere malen heb ik voor de afschaffing van de zelfstandigenaftrek gepleit, een steeds verder oplopende kostenpost voor BV Nederland ter hoogte van circa EUR 1,7 mrd per jaar welke niet bij de steeds verdere flexibiliserende arbeidsmarkt past. Deze arbeidsmarkt verstorende overheidssubsidie is namelijk mijns inziens mede verantwoordelijk voor de problemen rondom het zzp-misbruik en de schijnzelfstandigheid en dat is een belangrijk maatschappelijk probleem. Door het zzp-schap te subsidiëren ontwricht je het level playing field tussen vast en flex waardoor opportunisme voor zzp'ers en werkgevers op de loer ligt. In plaats van het aanpakken van deze zzp-subsidie is afgelopen jaar gekozen voor de invoering van de DBA om de schijnzelfstandigheid in te perken, de perikelen rondom deze wet mag bekend verondersteld.

Afgelopen najaar liet ik een proefballon op; alle alle zzp’ers moeten in een vennootschap gaan ondernemen. De echte eenpitters die ervoor kiezen zichzelf verhuren voor hun diensten moeten ook hun ondernemerschap verder professionaliseren. Het credo: Zzp'er, word DGA, verzeker jezelf als je dat nodig vind, stel een strategisch langetermijn visie op voor je diensten en je tarief, én zorg dat je getraind blijft en investeer dus in je opleiding. In zo’n zzp-vennootschap is er per definitie sprake van een dienstbetrekking en dus sprake van loon. De loonbelasting en de toepasselijke sociale premies gelden zoals voor alle werknemers in. Geen valse concurrentie meer dus en vooral ook geen discussies meer over gezag en fictieve dienstbetrekkingen bij opdrachtgevers. De WW-premie geldt weliswaar niet voor deze nieuwe dga’s maar daar staat ook geen verzekeringslast tegenover. De zelfstandigenaftrek geldt niet voor de BV, evenmin als de MKB vrijstelling maar als tegemoetkoming kan de zzp'er wel fiscaalvriendelijk dividend uitkeren in de goede jaren, fiscaalvriendelijk sparen voor slechtere jaren of zijn oude dag, en bovendien is de aansprakelijkheidspositie en scheiding van vermogen beter voor hem of haar afgedekt. De rechtpositie is daarmee ook duidelijk, je bent ondernemer en geen werknemer al dan niet in schijn.

Dagelijks werk ik als bemiddelaar samen met zzp'ers, soms vanuit een BV en soms vanuit een eenmanszaak. Ik maak me daarom niet direct populair bij mijn klanten met deze opinie, maar volgens mij is het echt (al lang) tijd voor ZZP Nederland en de overheid om nu eindelijk de kaarten op tafel te leggen. De valse concurrentie tussen flex en vast wordt door de overheid gestimuleerd via haar zzp-subsidie. De ongebreidelde groei en misbruik van zzp'ers heeft zij daarmee mede aan zichzelf te wijten. Aan de andere kant zie en hoor ik dat zzp'ers de subsidie lang niet altijd gebruiken voor hun AOV, opleiding of oudedagsvoorziening waar deze mede voor bedoeld is, maar om hun tarieven te verlagen ten koste van de vaste banen. Dat is mijns inziens geen goed ondernemerschap maar in tijden van crisis wel in te zien. De liberaal in mij zegt dat verplichte sociale voorzieningen niet thuis horen bij ondernemerschap. De oplossing zit daarom volgens mij niet in minimale tarieven in CAO's of het verplichten van AOV's en pensioenpotjes voor zzp'ers maar in marktwerking. Het afschaffen van de huidige fiscale faciliteiten moet leiden tot normalisatie en herdefiniëring van de zzp'er in zijn algemeenheid en het herstel (lees verhoging) van de zzp-tarieven waardoor er ruimte ontstaat voor verzekeringen, opleidingen en pensioenen van zzp'ers. Daarmee wordt ‘misbruik’ per definitie minder aantrekkelijk voor het bedrijfsleven en zal de schijnzelfstandigheid afnemen. De 'echte' zzp’ers zullen echt wel blijven bestaan, die hebben hun bestaansrecht vaak al aangetoond en hebben een langetermijn visie en strategie en ook een belangrijke bijdrage in de Nederlandse economie. Nog ruim twee weken tot de verkiezingen dus kom op Den Haag, doorpakken nu, deze stap is onvermijdelijk!

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af