Inschrijven

Om u in te schrijven als professional, dient u een aantal gegevens op te nemen in uw profiel. Vult u alstublieft onderstaande vragen zoveel volledig mogelijk in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Inschrijven

Om u in te kunnen schrijven, dient u een aantal gegevens in te vullen. Vul aub zoveel mogelijk gegevens in. Met een volledig ingevuld profiel kunnen wij u beter van dienst zijn. (Door de Ctrl toets ingedrukt te houden kunt u meerdere items selecteren)
Vul uw correcte e-mailadres in, dit zal tevens uw gebruikersnaam zijn
Selecteer hier in welk(e) dienstverband(en) u interesse heeft
Selecteer hier uw salarisindicatie
Ondanks alle inspanningen kan Beschikbare Financials.nl niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Beschikbare Financials.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo´n link. Beschikbare Financials.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Beschikbare Financials.nl voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Beschikbare Financials.nl neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Actief of latent Werkzoekende die zich op BeschikbareFinancials.nl inschrijft draagt zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar curriculum vitae. Bij het verstrekken van onjuiste of gedateerde (ouder dan 1 jaar) behoudt Beschikbare Financials zich het recht voor het curriculum vitae van BeschikbareFinancials.nl te verwijderen.

De plaatsing van een curriculum vitae is gratis voor Werkzoekende.

Beschikbare Financials behoudt zich het recht voor om curriculum vitaes te verwijderen van Beschikbare Financials.nl in geval de inhoud inbreuk maakt op rechten van derden.

Door je in te schrijven op BeschikbareFinancials.nl ga je er mee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens geanonimiseerd zichtbaar zullen zijn op BeschikbareFinancials.nl (en hiermee dus op het internet ) voor bedrijven of een ieder de een zoekopdracht plaatst in de CV database van BeschikbareFinancials.nl

Door je in te schrijven op BeschikbareFinancials.nl ga je er mee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens inclusief naam/adres/woonplaats/ e-mailadres zichtbaar zullen zijn voor bedrijven in de beveiligde omgeving van BeschikbareFinancials.nl en dat deze bedrijven/potentiële werkgevers rechtstreeks contact met jou mogen zoeken.

Aansprakelijkheid.
Beschikbare Financials.nl houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, i(n)directe schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website
(Wettelijke) Aansprakelijkheid van Beschikbare Financials voor bovengenoemde is uitgesloten. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken.

Waarom moet ik dit nu doen ?

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat een regeling over informatieverstrekking degene van wie u persoonsgegevens gebruikt. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens en is sinds 1 september 2001 van kracht. Dit geldt dus ook voor Beschikbare Financials, maar het is voor jouw bescherming!

ISA GROUP is een samenwerking tussen de volgende bedrijven: ISA Financial Care B.V., ISA financials B.V., ISA|BEAR Management B.V. en Beschikbare Financials.nl. Uw inschrijving bij ISA GROUP betekent dat uw gegevens ook toegankelijk zijn voor de gelieerde partijen van ISA GROUP.
Ja
CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
Voer alstublieft de juiste beveiligingscode in.